หมอทวีศิลป์ แจงชัดๆ เหตุผล 3 ข้อต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

หมอทวีศิลป์ แจงชัดๆ เหตุผล 3 ข้อต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

โฆษก ศบค. เผยเหตุผลชัดๆ 3 ข้อในการต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพราะยังต้องการความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข รวมทั้งต้องบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องถึง 40 ฉบับ

วันนี้ (22 พ.ค. 63) หลังจาก นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (โฆษก ศบค.) แถลงอัปเดตตัวเลขผู้ป่วยประจำวันเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

  • เป็น 0 อีกวัน! ศบค.แถลง วันนี้ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อ และเสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่ม

ต่อมา นพ.ทวีศิลป์ แถลงถึงมติของ ศบค. ที่เห็นชอบให้มีการขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.

  • มติ ศบค. ไฟเขียวต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปถึง 30 มิ.ย. นำเสนอ ครม. อนุมัติอังคารหน้า

นอกจากนั้น โฆษก ศบค. ยังมีการเปิดเผยถึงเหตุผลของการต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน ว่า เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงทางสาธารณสุข มี 3 เหตุผลหลักๆ ดังนี้

1. ยังคงมีความจำเป็นและต้องมีการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพราะต้องการความเป็นเอกภาพ รวดเร็ว มีความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากต้องมีการบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องถึง 40 ฉบับ

2. เป็นการเตรียมรองรับในระยะต่อไป เพราะตอนนี้เราอยู่ในการผ่อนปรนระยะที่ 2 ต่อไปคือ 3 และ 4 ซึ่งระยะที่ 3-4 เทียบกับระยะที่ 1-2 ต่างกันคือ ความเสี่ยงของระยะที่ 3-4 จะสูงกว่า เสี่ยงเรื่องสาธารณสุข คือ เรื่องติดเชื้อ ดังนั้น เมื่อผ่อนปรนระยะที่ 3-4 กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งหลายคนกังวลใจว่าจะต้องสัมผัสกันใกล้ชิดกัน จะได้เปิดในอีกสองระยะที่กำลังจะดำเนินการต่อไป

3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคยังไม่สิ้นสุด โดยมีข้อมูลว่าหลายประเทศยังคงมีการระบาดและมีจำนวนผู้ติดเชื้อในระดับที่สูง แม้ในประเทศไทยจะทำมาตรการครบทั้ง 4 ระยะแล้ว ก็จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ มาตรการด้านกฎหมาย แผนปฏิบัติการในภาวะวิกฤต เพื่อรองรับความเสี่ยงที่การแพร่ระบาดของโรคจะกลับมา

หอยนางรม


Share