2 ล้านคนเฮ ชงครม.แจกเงินผู้ถือบัตรคนจน คนละ 3000 บาท

2 ล้านคนเฮ ชงครม.แจกเงินผู้ถือบัตรคนจน คนละ 3000 บาท

เมื่อวานนี้ (3 มิถุนายน) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 4 มิถุนายน ที่ประชุมคณะกรรมการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบCovid-19 ซึ่งมีปลัด 10 กระทรวง เข้าร่วมและนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน จะพิจารณามาตรการจ่ายเงินเพิ่มเติมให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆ คนละ 1000 บาท เวลา 3 เดือน รวม 3000 บาท เพื่อดูแลคนไทยทุกกลุ่ม ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกัน

ซึ่งการจ่ายเงินรอบนี้ จะเป็นเงินที่จ่ายเพิ่มเติมจากสวัสดิการที่ได้รับประจำเดือน เช่น ค่าครองชีพ 200 ถึง 300 บาท ค่ารถเมล์ 500 บาท, ค่ารถทัวร์ 500 บาท

เบื้องต้น ประเมินว่ามีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าข่ายได้รับการเยียวยาถึง 2.4 ล้านคน แต่หลังจากตัดยอดการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มเปราะบางไปแล้ว น่าจะมีผู้เข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือไม่ถึง 2 ล้านคน แต่เรื่องนี้ต้องให้ที่ประชุมเห็นชอบก่อน และรอเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการการใช้เงินพรก.กู้เงิน และครม.เห็นชอบต่อไป โดยจะนำเงินจากพรก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาทมาใช้

นอกจากนี้ ในการประชุมจะพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จอีก 1.7 ล้านคน ซึ่งจะพิจารณาลงรายละเอียดว่า แต่ละคนเป็นคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์หรือไม่

หากผ่านเกณฑ์และไม่เคยได้รับมาตรการช่วยเหลือใดมาก่อน ก็มีสิทธิรับเงิน 5 พันบาท เวลา 3 เดือน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์จะเสนอให้ใช้มาตรการอื่นช่วยเหลือต่อไป ส่วนกลุ่มนักศึกษาหรือเยาวชนที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี ยังไม่มีมาตรการช่วยเหลือในตอนนี้ เพราะอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองอยู่แล้ว

พล.อ.ประยุทธุ์ย้ำว่า ขอให้ช่วยดูแลคนไทยที่ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง ซึ่งที่ผ่านมารัฐก็ได้ช่วยเหลือไปแล้วทั้งกลุ่มอาชีพอิสระ 15.1 ล้านคน เกษตรกร 7-8 ล้านคน กลุ่มเปราะบางอีก 13 ล้านคน และถัดจากนี้ ก็จะช่วยเหลือผู้ถือบัตรคนจน กลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จ รวมถึงอาจมีกลุ่มชายขอบสังคมเพิ่มด้วย แต่การช่วยเหลือจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน หากใครถือบัตรคนจนแล้วได้รับเงิน 5000 บาท จากโครงการเราไม่ทิ้งกัน หรือเงินเยียวยาเกษตรกรไปแล้ว ก็ไม่มีสิทธิรับเงิน 1,000 บาท 3 เดือนอีก

ขอบคุณที่มา ข่าวสด

หอยนางรม


Share