คลังเผยแล้ว เราไม่ทิ้งกัน รอบ 2 สำหรับกลุ่มตกหล่น อาจได้เงินไม่ถึง 15,000

คลังเผยแล้ว เราไม่ทิ้งกัน รอบ 2 สำหรับกลุ่มตกหล่น อาจได้เงินไม่ถึง 15,000

จากกรณีที่มีการแชร์ส่งต่อภาพของการ ส่งหนังสือเรียกคืนเงินเราไม่ทิ้งกัน ภายใน 7 วัน ซึ่งทางกระทรวงการคลังออกมายืนยันว่าหนังสือดังกล่าวเป็นของจริง โดยกลุ่มที่ต้องคืนเงินคือ กลุ่มที่กดยืนยัน สละสิทธิ์ ขอให้คืนเงินชดเชยที่ได้รับแล้วภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งให้ชำระเงินผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้ง และเอทีเอ็มของธนาคารใดก็ได้นั้น

ล่าสุด วันที่ 9 ก.ค. 63 กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่า นายลวรณ แสงสนิท ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยความคืบหน้า ความหวังของหลายคนเรื่องแจกเงินเยียวยาเพิ่มอีก 1 เดือน หรือการเปิดลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com รอบที่ 2 นั้น โดยระบุว่า

มาตรการดังกล่าวอยู่ในกรอบความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่อนุมัติไว้ 16 ล้านราย โดยแบ่งเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 15.1 ล้านคน และอีก 300,000 คน เป็นผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ จากการคัดกรองแล้ว มีผู้ที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน ไม่สำเร็จ จำนวน 302,160 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการใด ๆ

ขณะนี้สศค.อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกความช่วยเหลือให้ชัดเจน ก่อนส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ พิจารณาใน 1 เดือน เพื่อนำไปสู่มาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยาต่อไป

สำหรับรายละเอียดการเยียวยา กลุ่มตกหล่น มาตรการเราไม่ทิ้งกัน 302,160 ราย จะไม่ได้รับเงินเยียวยา 5000 บาท จำนวน 3 เดือน รวมเป็นเงิน 15,000 บาท/คน เหมือนกลุ่มผู้ลงทะเบียน 15.1 ล้านคน ก่อนหน้านี้ เพราะลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน.

หอยนางรม


Share